زموږ د کسينوګانو درجه بندي څنګه کار کوي

لکه چې په ټولو هيوادونو کې ټولې کسينوګانې يو شان مشهورې نه دي، موږ د کسينوګانو پر ليکه درجه بندي رامنځته کړې. زموږ درجه بندي د لوبغاړو پر سيمه ايز غوراوي ولاړه ده، د غوره پر ليکه کسينوګانو په اړه د نورو نړيوالو ويبپاڼو د فهرستونو په سر کې. موږ همدا راز په نړۍ کې د پر ليکه کسينوګانو شهرت هم په نظر کې نيسو.

په نړۍ کې د کسينوګانو شهرت

  • په دوی کې د يوې يا بلې کسينو د حضور لپاره د نړۍ د ټولو په تور لست کې شاملو کسينوګانو څارنه او کتنه.
  • په افغانستان کې د کسينو مشهورتيا (د خلکو د تګ راتګ اندازه) – په انټرنيټ څومره ځلې خلک دا ځای لټوي
  • د اجازتنامې شتون + موږ د کسينو د اجازتنامې کتنه هم تر سره کوو/ موږ همدا راز د سلټ د ماشينونو د جوړوونکو اجازتننامې هم ګورو

سيمه ایز نمايندګۍ

  • چې ايا کسينو له افغانستان څخه لوبغاړي مني
  • په دې محل کې د ژبې د نسخې موجوديت
  • هغه پيسې او د هغې د اداء کولو طريقې چې د افغانستان لپاره مشهورې دي

د بيا کتنې د نظم تر مخې ازيابي

  • موږ د ۱۰۰ څخه د زياتو مشهورو او باوري پر ليکه کسينوګانو د درجه بندۍ او جايزو څارنه پر مخ وړو (Askgamblers, LCB, The Pogg, Casino Guru, etc.). د دوی کار کوونکو کې شاملې دي د کار کوونکو او ماهرينو لويې ډلې. دوی د جوارۍ په نړۍ کې د طلايي معيار کيفيت لرونکي دي. په همدې اساس، دا به احمقانه وي چې د دوی پر نظر باور ونه شي.